Elektriker i Tønsberg | Nøtterøy

Solcelle

Solcellepaneler

En investering i solcelle kan være en vanskelig beslutning siden det er en relativt høy kostnad knyttet til det, samtidig som mange sitter med spørsmål om hvordan det i praksis er å investere i solceller. Dette kan gjøre at mange sitter på gjerdet og venter med å installere solcellepaneler selv om det er lønnsomt for dem. Derfor har vi laget en kort liste med argumenter om hvorfor det lønner seg å investere i solcelleanlegg nå, fremfor å vente. 

Eldre tak? – ingen sak

Du trenger ikke legge nytt tak for å få solcellepaneler på taket ditt. Vi har festesystemer som gjør det mulig å feste panelene til taket på flere forskjellige måter selv om taket ikke er nytt. Eldre tak må vurderes i samråd med byggmester, vi stiller gjerne på felles befaring.

Grønn teknologi blir stadig rimeligere og bedre, invester i fremtiden nå! Nøtterøy Elektriske AS er en komplett leverandør av soltak og solcelleløsninger for private boliger, samt til bygg og næringsbransjen.

 

  • Solcelle

 

8 grunner til å velge solcelle

  1. Miljøvennlig

Når vi benytter solceller for å produsere elektrisitet slipper vi ingen klimagasser ut i luften, og siden solen produserer langt mer energi enn vi trenger er det kun vår evne til å fange dette opp som kommer til kort. Solenergi er også den energikilden som gir minst påvirkning på miljøet sammenlignet med andre energikilder som er tilgjengelig i dag. Solen som en kilde til ren energi er med andre ord avgjørende for å nå klimamålene vi har satt oss.

  1. Det tar 6-8 år å spare inn investering

Med dagens strømpriser tar det ett sted mellom 6-8 år å tjene inn investeringen i form av mindre strømutgifter og inntjening på salg av overskuddsstrøm. Etter dette vil all produksjon gi et direkte overskudd.

  1. Lønnsomt

Selv om det er en relativt stor investering for mange å installere solcelle er dette noe som lønner seg over tid. Siden solcelleanlegg har en produksjonsgaranti på 25 år og en forventet levetid på over 30 år vil man kunne tjene godt på å installere solcelleanlegg.

  1. Virker solceller på vinteren?

Ja solcelle virker også på vinteren. Faktisk så klarer panelene å produsere mer strøm i kulden, lavere temperatur påvirker spenningen i panelene og øker deretter effektiviteten. Det gir ca 0,3 % økt effekt for hver grad det blir kaldere. I tillegg vil refleksjon fra snø øke effekten ytterliggere. Selv om panelene produserer mer effektivt i vinterhalvåret, er det mindre sol. Derfor vil produksjonen fortsatt være best i sommerhalvåret.

  1. Du får støtte fra Enova for å installere solcelleanlegg

Du får støtte fra Enova på 7500 kr for produksjonsanlegg, samt 1250 kr per kW installert når du begynner å produsere din egen elektrisitet, forutsatt at anlegget er koblet opp mot strømnettet. En forutsetning til støtten er at du selger overskuddsstrøm tilbake til leverandører gjennom en plusskundeavtale og bidrar med grønn energi som selges til andre sluttkunder. Det er også mulig å få støtte fra Enova til elproduksjon med vindmøller og vannkraftverk. Se nederst på siden eller Enova for mer informasjon.

  1. Øker verdien på boligen

En studie gjennomført i Sverige viser at en investering i solcelle til boligen øker verdien på boligen med 14 % mer enn hva man investerer i solcelleanlegget. Med andre ord vil en investering på 100.000 kr i solcelleanlegg til en enebolig øke boligverdien med 114.000 kr. Se studie

  1. Nesten vedlikeholdsfritt

Med det klima vi har i Norge er det kanskje lett å tenke at det kan bli mye vedlikehold med solcellepaneler, men det er heldigvis noe en slipper å tenke for mye på. Mer eller mindre vanlig nedbørsmengder er tilstrekkelig for å holde panelene rene, det er kun ved mer ekstreme værfenomener at det kan bli aktuelt med vask, og da anbefales det å ikke bruke annet enn vann og en myk klut. Ut over dette er en årlig sjekk for å se at det ikke er kommet skader eller mye fugleekskrementer på panelene. Dersom det ikke er noe synlige skader er panelene ok. Det er også anbefalt å se etter korrosjon på ledningsnettet som et ekstra sikkerhetstiltak.

  1. Lavere risiko for energiprisøkninger

Jo flere som installerer solcellepaneler og starter å produsere egen strøm, jo mindre vil samfunnet være utsatt for akutte prisøkninger og i verste fall strømrasjonering. Samtidig vil alle som har solcelleanlegg installert være mindre utsatt for eventuelle prisøkninger, om de skulle komme.

Våre leverandører

                LOGO Leapton e1681807800174             FuturaSun logo                         Deye logo 

 

                                                     K2 logo                      Growatt logo

 

Enovastøtte til grønne tiltak

Du kan få støtte fra Enova på 7500 kr for produksjonsanlegg, samt 1250 kr per kW installert når du begynner å produsere din egen elektrisitet. Du kan også få støtte til fritidsbolig og hytte. For å få støtte fra Enova må man søke om det på deres sider. Link til søknad. El-produksjon med solceller gjør at du dekker deler av eget strømforbruk med fornybare energikilder. Det er også mulig å få støtte fra Enova til strømproduksjon gjennom vindmøller og vannkraft.  Strømmen du selv ikke bruker selges tilbake til kraftleverandører dersom anlegget er tilkoblet strømnettet gjennom en plusskundeavtale. 

Det finnes ingen spesielle lokale krav om du skal installere disse anleggene på tak i Vestfold. Men det finnes unntak som alikevel gjør en søknadspliktig, for eksempel om boligen er av verneverdig verdi, eller området er ansett som bevaringsverdig. Dersom du har planer om å installere et solcelleanlegg på bakken må man avklare dette med kommunen da det blir en utvidelse av byggmasse på tomten din.  Se regler for Tønsberg kommune. 

Det kan være smart å gjøre flere tiltak for å bedre energistandarden i boligen din, Enova støtter også tiltak som: Varmegjenvinning av gråvann, solfangere,  og smart strømstyring for boliger (smarthus). «Gjør du flere tiltak som støttes av Enova øker du også støttebeløpet».  Se Enovas webside for mer info om økonomiske tilskudd for grønn energi, eller les mer om smarthus her

Hvor jobber vi? 

Vi tar oppdrag på Tjøme / Nøtterøy (Færder), Tønsberg, Sandefjord og Horten. 

Kontakt oss i dag for en befaring av ditt hjem eller næringsbygg, slik at vi kan finne den beste løsningen for deg eller din bedrift.