Elektriker i Tønsberg | Nøtterøy

Trenger boligen nytt sikringsskap?

Sikringsskap

 

Hva er egentlig et sikringsskap?

Et sikringsskap er selve sentralen i huset, her kommer all strøm som husholdningen bruker inn, før den sendes ut via et ledningsnett som er satt opp. Dette ledningsnettet blir kalt kurser, og disse kursene grener ut til alle deler av huset og gir strøm til stikkontakter, kjøleskap, komfyr osv. Kursene er koblet til sikringer, og ved overbelastning eller annen elektrisk feil kutter sikringene strømmen til den gitte kursen. Sikringsskapet er også utstyrt med en hovedsikring, denne sikringen kutter strømmen i hele huset og virker som et ytterliggere vern mot overbelastning eller elektrisk feil.

Sjekk ditt gamle sikringsskap

  • Se til at kursene er godt nok merket slik at du kan se hvor de går og hvor mange ampere de tåler.
  • Se etter misfargede, svidde kabler. De kan også være grønne om kablene har vært for varme i lengre tid.
  • Kjenn på sikringene om de er varme, det kan i så fall tyde på overbelastning.
  • Lukter det svidd i sikringsskapet er det aldri et godt tegn.
  • Sjekk om skapet er rent og ikke fullt av støv og andre ting som kan antenne.
  • Dersom du finner en eller flere av disse punktene er det sterkt anbefalt å følge opp med en kontroll fra en fagmann. Se Elsjekk for mer informasjon

 

Trenger sikringsskapet ditt en oppgradering? 

Når du først er i gang med å gjøre endringer i sikringsskapet ditt bør duSikringsskap sjekke om det er kurser som trenger å tåle mer belastning, eller om du trenger helt nye kurser til nye elektriske apparater. En elbillader trenger både overspenningsvern og det er anbefalt å bruke 32A sikring. Er det ikke plass til mer innmat i sikringsskapet kan du trenge et større skap.

Sikringer 

Det finnes 4 type sikringer.

– Skrusikringer

Dette er den gamle type sikring som var vanlig før automatsikringene kom på midten av 80 tallet. Man må bytte hele sikringen hver gang den går siden den er utstyrt med en propp som hopper ut og gjør sikringen ubrukelig i etterkant. Disse sikringene er lett å overbelaste og er ikke like trygge som de nyere alternativene. Dersom ditt elektriske anlegg opererer med gamle skrusikringer er det anbefalt å bytte ut dette med nye sikringer for å redusere fare for overbelastning og brann.

 

– Automatsikringer

sikringsskap 2

Automatsikringer kutter strømmen ved overbelastning, men ikke ved jordfeil. Selv om de ikke gir utslag på jordfeil er de mye tryggere enn skrusikringer. Automatsikringer er utstyrt med en bryter som enkelt kan skrus på om sikringen skulle gå og må dermed ikke byttes ut hver gang de overbelastes.

 

– Automatsikringer med jordfeilbryter

Dette er den nyeste type sikring og den beskytter både mot overbelastning og ved jordfeil. Jordfeil i anlegget fører ofte til støt ved feilberøring og i verste fall brann. Automatsikringer med jordfeilbryter kalles for jordfeilautomater eller kombi-automatsikringer. Ved nyinstallasjon av elektriske anlegg er det vanlig å bruke denne type sikringer. 

 

 

– Lysbuevern (AFDD+)

 Ca 50% av branner i norske bygg er forårsaket av elektrisk feil. Gamle eller skadde ledninger kan gjøre at strøm kommer gjennom ledningen og skaper spenninger på utsiden. Disse spenningene skaper en lysende strømførende bue mellom to metallpunkter, dette kalles for lysbue. Lysbuer er ofte vanskelig å se med det blotte øyet og kan gå uoppdaget over lang tid. Lysbuer utgjør en brannfare som hverken automat, eller jordfeilautomatsikringer klarer å identifisere. Heldigvis er det utviklet en nytt vern med mulighet for å oppdage lysbuefeil eller serielysbue, i tillegg til å ha alle egenskapene til en jordfeilautomat. Les mer om lysbuevern på Eaton’s nettsider

 

Overspenningsvern

Overspenningsvern

Overspenningsvern er en ekstra sikkerhet som installeres i sikringsskapet og beskytter mot skadelige overbelastninger som lynnedslag, atmosfæriske overspenninger eller til- eller frakopling av store belastninger som for eksempel elbil ladere.

 

 

 

Hva koster det å bytte sikringsskap?

Prisen på å bytte eller installere sikringsskap vil variere i pris avhengig av størrelse på skap, antall kurser og vern som trengs for boligen eller bygget. Et sted mellom 10.000 til 30.000 kroner er normal kostnad for dette.


Kontroll av el anlegg

Som boligeier er du ansvarlig for at det elektriske anlegget i boligen din. Derfor er det viktig at det jevnlig utføres kontroll av anlegget slik at du er sikker på at sikringsskapet er uten feil og mangler. Dersom du ser tegn til overbelastning slik som beskrevet ovenfor er det viktig at du lar en fagperson gjennomføre en kontroll av anlegget. Les mer på Elsjekk

 

 

Hvor jobber vi?

Vi leverer våre tjenester på Tjøme / Nøtterøy (Færder), Tønsberg, Sandefjord og Horten. 

Kontakt oss ved å benytte skjema nedenfor, eller ved å ringe oss for en hyggelig samtale.